Op deze website worden persoonlijke gegevens vergaard als de gebruiker on line om informatie vraagt via het document onder de rubriek "E-mail". De gegevens komen per e-mail toe bij Klein Eigenaarskrediet nv, Justitiestraat 21, 2000 Antwerpen. De gegevens worden behandeld en bewaard door dhr. Tim Siemons die kan worden gecontacteerd op bovenstaand adres of per e-mail op info@klein-eigenaarskrediet.be. Dhr. Tim Siemons beantwoordt naar zijn beste vermogen alle vragen die de gebruiker heeft omtrent de bescherming van zijn persoonsgegevens.

De gegevens worden enkel gebruikt om de gebruiker de gevraagde informatie te bezorgen. Ze worden niet gebruikt voor enige publicitaire doeleinden en zullen ook niet worden verkocht of doorgegeven.


De gebruiker is verplicht zijn naam, adres en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens zijn aangeduid met een * (sterretje). De overige gegevens zijn facultatief, maar kunnen wel handig zijn bij het bezorgen van de gevraagde informatie. Het spreekt voor zich dat we de gebruiker niet telefonisch kunnen contacteren als het telefoonummer niet werd ingevuld.


Wanneer de gebruiker informatie wenst te bekomen, dient hij zich akkoord te verklaren met dit privacybeleid door onderaan het formulier het vakje voor de tekst "Ik ga akkoord met het privacybeleid." aan te klikken.


De gebruiker heeft het recht om op bovenstaand adres na te vragen welke gegevens er over hem worden bijgehouden. Deze gegevens zullen hem per kerende post worden bezorgd. Tevens heeft de gebruiker het recht om mogelijke foutieve gegevens te laten corrigeren.


De gegevens van het on line formulier worden elektronisch verzonden op een identieke manier als een normale e-mail. Er wordt geen gebruik gemaakt van enige speciale encryptie. De verzending is even veilig of onveilig als het verzenden van een standaard e-mail.