Klein Eigenaarskrediet is een kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering met meer dan 75 jaar ervaring in het verstrekken van sociaal woonkrediet.

Sociale leningen zijn hypotheekleningen voor woningen die beantwoorden aan welbepaalde (wettelijk vastgelegde) normen. Deze leningen zijn bedoeld voor de bouw, aankoop of verbouwing van de gezinswoning (huis of appartement).

Inkomensvoorwaarden zijn er niet: wij leggen geen enkele beperking op aan de hoogte van het inkomen.