Beperkte kosten voor de samenstelling van het dossier. De kosten voor de schatting van de waarde zijn tot een minimum beperkt. Ook de notariskosten blijken bij de sociale leningen een meevaller van belang: u betaalt immers slechts de helft aan ereloon van wat u bij een normale hypothecaire lening zou betalen.

Tevens de mogelijkheid tot vermindering van het ereloon van de Notaris voor de aankoopakte met 250 euro. Bouw- en renovatiepremies zijn cumuleerbaar met een sociale hypotheeklening.

Fiscale voordelen volgens de betaalde interesten, kapitaalaflossingen en verzekeringspremies zijn mogelijk.